Kools Auto's

Eindhoven
 

Garantie en kosten rijklaar maken

 Standaard worden al onze auto’s rijklaar afgeleverd. Rijklaar betekent dat alle wettelijke kosten zijn inbegrepen. Zo zijn alle auto’s voorzien van een geldige APK, krijgt de auto standaard een technische controle en worden alle vloeistoffen op peil gezet. Ook de kosten voor het overschrijven van het kentekenbewijs op uw naam zijn inbegrepen, de zgn. legeskosten.

 U kunt er ook voor kiezen om de auto een onderhoudsbeurt en nieuwe APK te laten geven, deze APK is dan ten minste 1 jaar geldig vanaf de datum van aflevering. De kosten hiervoor bedragen € 350,- inclusief BTW.

 Het is in een aantal gevallen ook mogelijk om garantie te krijgen. Omdat wij auto’s selecteren met een lage kilometerstand en kritisch zijn op de technische staat bij de inkoop kunnen we in bepaalde gevallen ook garantie op de auto verlenen. Voor een meerprijs van € 500,- incl. BTW krijgt de auto een onderhoudsbeurt en een nieuwe APK en 3 maanden garantie. Deze garantie geldt op de mechanische delen van de motor, de aandrijving en de transmissie van uw auto. Binnen deze 3 maanden geldt een maximum van 7.500 kilometer. Vraagt u naar de mogelijkheden van garantie op de door u geselecteerde auto.

 Onderstaand de uitgebreide garantievoorwaarden.

 Garantie wordt verleend op:

 MOTOR:

achter hoofdafdichting, cilinderblok, cilinderbussen, cilinderkop, cilinderkoppakking, cilinderpakkingen, distributietandwielen, distributieriem* , drijfstangen, drijfstanglagers, hydraulische lifters, inwendige lagers, klepgeleiders, kleppen, kleppendeksel, klepveren, krukas, krukaslagers, krukaspoelie, nokkenas, nokkenasriem* , nokkenaslagers, nokvolgers, olieaanzuigbuis, oliepomp, oliepompaandrijving, riemspanners, starterkrans, stoterwiel, stroomverdeleras, tuimelaaras, zuigerpennen, zuigers, (breuk van) zuigerveren.

 * Bij hogere kilometerstanden is dit onderdeel gedekt indien deze tijdig is vervangen bij reguliere onderhoudsintervallen volgens aanwijzing van de fabrikant. Reguliere vervanging is niet gedekt.

 HANDMATIGE TRANSMISSIE:

assen, drukstang/schakelstang, lagers en lagerschalen, selecteerassen, selecteervorken, synchromesh ringen en naven, tandwielen, verlengas.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE:

aandrijfkettingen, afdichtingen, hydraulische regeleenheid, kleppen, kleppenblok, lager plus vergrendelingshendel, lagers en lagerschalen, modulair ventiel, olieafdichting ingaande as, oliepomp, rembanden, servo’s, tandwielen. AANDRIJVING: aandrijfassen, cardanas, differentieel, homokinetische koppelingen, pignon en kroonwiel. 4-WIELAANDRIJVING: assen, cardanas, differentieel achteras, differentieel vooras, homokinetische koppelingen.

  Onze voorwaarden

  1. Limieten en bijdragen

1.1. Uw garantie is geldig gedurende 3 maanden. De garantie eindigt ook indien het maximum aantal kilometers van 7.500 overschreden wordt, ook als dit gebeurt binnen de garantieperiode.

1.2. Een mankement wordt gerepareerd door het verkopend autobedrijf of een andere garage nadat Kools Auto’s daar toestemming voor heeft gegeven. Alleen indien u expliciet toestemming voor reparatie heeft ontvangen van Kools Auto’s is zij gehouden aan het vergoeden van de reparatie. Er mag pas begonnen worden met de reparatie nadat Kools Auto’s een prijsakkoord heeft afgegeven.

Het uurtarief dat wordt vergoed, bedraagt maximaal € 80,- inclusief btw.

1.3. Noodzakelijk transport wordt vergoed binnen redelijkheid en tot een maximum van € 175,- inclusief btw per geval. Kosten als gevolg van een niet gedekt defect of mankement worden niet door Kools Auto’s vergoed. Kools Auto’s biedt geen pechhulp of alarmcentrale.

1.4. Er geldt een maximum garantievergoeding van € 2.000,- inclusief btw.

1.5. De noodzakelijke diagnosekosten mogen, indien deze verband houden met een gedekt mankement, maximaal 15% bedragen van de reparatiefactuur tot een maximum van € 250,- inclusief btw, tenzij er door Kools Auto’s schriftelijk toestemming is verleend om hiervan af te wijken.

 

  1. Onderhoud      

2.1. Belangrijk! Lees nadrukkelijk het instructieboekje van de auto en voer deze instructies uit. Mocht blijken dat de auto, tijdens het bezit van de huidige eigenaar, niet aantoonbaar volgens de fabrieksvoorschriften is onderhouden, vervalt het recht op garantie.

2.2. Bewaar alle bewijzen van onderhoud en reparatie. Deze moet u altijd kunnen overleggen bij een claim. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Indien de onderhoudshistorie (deels) onbekend is of uit deze historie blijkt dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, dient u onmiddellijk onderhoud uit te laten voeren.

 

  1. Wanneer geen aanspraak op garantie?

3.1. Indien u zelf (mede) heeft bijgedragen aan het ontstaan van een defect, heeft u geen recht op reparatie onder de garantie. Dit kan onder andere het geval zijn indien een defect is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, onzorgvuldigheid of bedieningsfouten. Ook dient u zich te houden aan deze voorwaarden. Indien u niet aan de voorwaarden heeft voldaan vervalt uw recht op garantie

3.2. Indien een defect ontstaat door onheil van buitenaf of het handelen van derden, heeft dat niets te maken met de kwaliteit van de auto. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op de garantie.

3.3. Indien een derde partij aansprakelijk kan worden gesteld voor (het ontstaan van) een defect dient u de schade altijd op deze partij te verhalen. Aanspraken die gedekt zijn door een andere waarborg-, garantie- of coulanceregeling, of gedekt zouden zijn indien deze garantie niet bestond, dienen vergoed te worden door de verlener hiervan.

3.4. Ontwerp- of productiefouten, en schades als gevolg ervan, vallen buiten de dekking. Deze behoren tot de verantwoordelijkheid van de fabrikant.

3.5 Bovenmatig olieverbruik is veelal een inherente eigenschap van een voertuig en wordt in de regel veroorzaakt door geleidelijke slijtage. Bovenmatig olieverbruik wordt daarom niet aangemerkt als een plotseling ontstaan defect. Het verhelpen van bovenmatig olieverbruik wordt niet vergoed onder deze garantie.

3.6. Schades in verband met defecten die u heeft opgemerkt, of redelijkerwijs had kunnen opmerken, maar waarmee u bent doorgereden, zijn niet gedekt.

3.7. De garantie is uitsluitend bedoeld voor het herstel van uw voertuig. U heeft geen recht op enige vergoeding van bijkomende kosten of overige schade die het gevolg kunnen zijn van het defect.

3.8. Defecten die als gevolg van mechanische of elektronische aanpassingen t.o.v. de fabrieksinstellingen zijn veroorzaakt, vallen niet onder de dekking van deze garantie.

3.9. Indien de kilometerstand, zoals deze zichtbaar is op de kilometerteller van de auto, gewijzigd is en niet overeenkomt met de werkelijk afgelegde kilometers van de auto, vervalt ieder recht op vergoeding onder de voorwaarden van deze garantie.

3.10. Indien een onderdeel normaal functioneert, zal deze niet worden vervangen of gerepareerd. Indien er sprake is van een (bij)geluid of veranderende eigenschappen en er is geen sprake van een defect, is dat geen aanleiding voor reparatie.

3.11. U krijgt geen vergoeding voor schade die het gevolg is van molest. Voor de betekenis van het begrip molest verwijzen wij naar de tekst die het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de rechtbank in Den Haag gedeponeerd heeft onder nummer 136/1981.