Kools Auto's

Eindhoven
 

Kools Automotive Consult

English below!

Naast de in- en verkoop van auto's houd ik me ook bezig met opdrachten voor externe bedrijven. Door de jarenlange ervaring in de automotive sector, gezonde dosis verstand, onafhankelijkheid en flexibele instelling ben ik in overleg beschikbaar voor projecten in de autobranche.

Zo komt het voor dat bedrijven tijdelijke sales of after sales projecten hebben door langdurige afwezigheid van eigen personeel of tijdelijke extra drukte.  Bedrijven die reorganiseren hebben soms tijdelijk mensen nodig die een afdeling opzetten, structureren of begeleiden. Sommige functies zijn van tijdelijke aard (ad interim) of parttime en dan loont het niet om iemand vast in dienst te nemen. Het inzetten van een branchevreemde uitzendkracht of consultant loont dan niet vanwege gebrek aan kennis en ervaring. Het komt ook voor dat een bedrijf een onafhankelijke frisse blik wil werpen op hun processen. Ook dan kun je een expert inhuren.

Enkele projecten waarbij ik betrokken ben geweest zijn deelname aan de restwaardecommissie bij een merk onafhankelijke leasemaatschappij en het bedenken en opstarten van de nieuwe website van ViaBOVAG. 

Mijn specialiteiten zijn

- Sales en sales management
- Used car management
- Leiding geven op basis van respect en vertrouwen; afspraak is afspraak
- Inkoop van diensten, onderdelen en auto's
- Brandmanagement, meerdere vestigingen
- Personeelsmanagement
- Projectmanagement


Bent u benieuwd wat ik voor uw bedrijf kan betekenen, wilt u een keer sparren met een ervaren professional? Bel me op 06-46900381 of mail op consult@koolsautos.nl


In addition to buying and selling cars, I am also involved in assignments for external companies. Due to years of experience in the automotive sector, sound dose of understanding, independence and flexible attitude, I am available for consultation in the automotive sector.

For example, companies sometimes have temporary sales or after sales projects due to the long-term absence of their own staff or temporary extra work due to peak moments. Companies that reorganize sometimes need people to set up, structure or supervise a department. Some positions are temporary (ad interim) or part-time, and then it is not worth hiring someone permanently. The deployment of a branch-temporary worker or consultant does not pay off due to a lack of knowledge and experience. It also happens that a company wants to take an independent, fresh look at their processes. Then you can also hire an expert.

Some of the projects I have been involved in are participating in the residual value committee at a brand independent leasing company and devising and starting up the new ViaBOVAG website.

My specialties are

- Sales and sales management
- Used car management
- Provide guidance based on respect and trust; a deal is a deal
- Purchase of services, parts and cars
- Brand management, multiple locations
- Personnel Management
- Project management

Are you curious about what I can do for your company, do you want to spar with an experienced professional? Call me on +31 6-46900381 or mail on consult@koolsautos.nl